Το G.I. Joe Retaliation έρχεται στις 28 Μαρτίου

Το sequel του G.Ι. Joe, με τίτλο Το G.I. Joe Retaliation θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 28 Μαρτίου.

Μετά την ενοχοποιήσει των G.I. Joe και τον χαρακτηρισμό τους ως προδότες από τον Zartan, που προσποιείται των Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο διοικητής των Cobra έχει όλους τους αρχηγούς κρατών στις διαταγές τους, μαζί με τις προηγμένες πυρηνικές κεφαλές τους όπου στοχεύουν αθώους πληθυσμούς σε όλων τον κόσμο. Οι G.I. Joe αν και λιγότεροι σε αριθμό, οργανώνουν ένα σχέδιο μαζί με τον πρώτο διοικητή της μονάδας, που δεν είναι άλλος από τον Bruce Willis, για να ανατρέψουν τον διοικητή των Cobra και τους συμμάχους του.